Dru?yna pi?karska, sportowcy uczeni zdobywaj? wzmiank? w krajowych publikacjach przedsezonowych

Springfield, Ohio – Dru?yna pi?karska Uniwersytetu Wittenberga, która powraca dziewi?ciu startuj?cych z zesz?orocznej dru?yny 10-1, po raz kolejny ma ekspertów, którzy wierz?, ?e ma talent do startu w mistrzostwach kraju. Wydawcy Lindy’s College Football Preview 2011 umie?cili Tigers na 14 miejscu w przedsezonowej ankiecie NCAA Division III, podczas gdy wydawcy The Sporting News umie?cili Tigers na ósmym miejscu w przedsezonowej ankiecie NCAA Division III.

Obie publikacje wymieni?y równie? sportowców-uczonych Wittenberga na przedsezonowe zespo?y All-America. Podgl?dy College College w 2011 roku Linddy obejmuj? rozgrywaj?cego Ben Zoellera, klasa 2012 z Louisville, Ky., W drugiej dru?ynie, podczas gdy obie publikacje umie?ci?y szerokiego odbiorc? Josh McKee, klasa 2012 z New Carlisle, Ohio, w pierwszym zespole. Wiadomo?ci sportowe wymieniaj? tylko pierwsz? dru?yn?.

Ponadto firma Consensus Draft Services otrzyma?a tytu? McKee przedsezonowy pierwszego zespo?u All-American. Podsumowuj?c, d3football.com nazwa?o McKee swoim przedsezonowym zespo?em All-America pod koniec lipca.

Przygotowany do stania si

Przygotowany do stania si? pierwszym programem NCAA Division III z 700 zwyci?stwami – Tygrysy wchodz? do sezonu 2011 o 699 – Wittenberga nie jest obca przedsezonowym lub pozasezonowym wyró?nieniem. Rok temu Tygrysy zdoby?y tytu? North Coast Athletic Conference (NCAC), publikuj?c idealny sezon regularny 10-0, aby dotrze? do turnieju NCAA Division III drugi rok z rz?du. Sezon Wittenberga zako?czy? si? w pierwszej rundzie ze strat? 37-14 w Ohio Northern, rok po tym, jak Tygrysy dotar?y do ???wier?fina?ów krajowych, po czym przegra? w dwukrotnym obronie mistrza kraju Wisconsin-Whitewater.

Podczas gdy Tygrysy musz? zast?pi? siedmiu startuj?cych z ka?dej strony pi?ki, w pasie jest mnóstwo talentu, zaczynaj?c od rekordowego duetu Zoeller, ofensywnego zawodnika roku 2012 NCAC Officera i McKee, drugiego – zespó? All-America d3football.com uhonorowany rok temu. Zoeller powraca po rzuceniu na prawie 3000 jardów w pierwszym roku jako starter, podczas gdy McKee pobi? ponad pó? tuzina Wittenbergi i rekordów z konferencji w sezonie 2010.

Ponadto szeroki odbiorca Michael Cooper, klasa 2012 z Springfield, Ohio, powraca po zaci?gni?ciu ponad 100 poda? w pierwszych trzech sezonach kolegialnych i pobiega za Corey Weber, klasa 2012 z Pataskala, Ohio, i Conner Warye, klasa z 2012 roku z Maineville, Ohio, s? ponownie dost?pne do przenoszenia ?adunku po po??czeniu przez ponad 3500 jardów i 30 przyziemie? w ci?gu ostatnich dwóch sezonów.

Defensywnie

Defensywnie, Tygrysy s? szczególnie silne w drugiej klasie, prowadzonej przez All-NCAC, bezpiecze?stwa Setha Parkera, klas? 2012 z Riverside, Ohio, i utalentowanych zawodników Jamaal Everett, klas? 2013 z Kettering, Ohio i Karlos Marshall, klas? 2013 z Springfield, Ohio. Ponadto, linebacker Zach Hurtt, klasa 2012 z Fort Thomas, Ky., Powraca z ponad 200 karierami zawodowymi.

Wittenberg d??y do zdobycia 12 najlepszego tytu?u NCAC – i trzeciego z rz?du bez strat – od czasu do??czenia do konferencji w 1989 roku. Tygrysy otwieraj? sezon 2011 w sobot? 3 wrze?nia przeciwko pot??nej stolicy Ohio Athletic Conference. Rozpocz?cie jest zaplanowane na 19:00. w Wittenberg’s Edwards-Maurer Field.