Wittenberg Football Standouts Zdob?d? D3football.com Honory All-America

 

Springfield, Ohio – Wyró?niaj?cy si? pi?karze Josh McKee, klasa 2012 z New Carlisle, Ohio, i defensywny Adam Kattoua, klasa 2011 z Upper Arlington, Ohio, zako?czyli sezon 2010 z nagrodami All-America z d3football.com.

By?a to pierwsza krajowa nagroda dla ka?dego ucznia-sportowca. McKee, szeroki odbiorca, zdoby? miejsce w drugiej dru?ynie, a Kattoua zosta?a wyró?niona, po tym, jak obaj zostali wcze?niej nagrodzeni nagrodami All-North Region dla pierwszej dru?yny. Obaj byli równie? honoristami pierwszej dru?yny All-North Coast Athletic Conference (NCAC) w 2010 roku.

Zagraj w Tactics

McKee, którego jedyna poprzednia nagroda poza sezonem by?a wyró?nieniem All-NCAC w 2009 roku, ustanowi? rekordy Wittenberga i North Coast Athletic Conference (NCAC) z 1368 odbieraj?cymi stoczniami w 2010 roku, a jego ?rednia na mecz wynosz?ca 126 jardów zaj??a trzecie miejsce we wszystkich dywizjach NCAA III. Ustanowi? równie? szkolne rekordy 67 przyj?ciami i 16 przy?o?eniami, cz??ciowo dzi?ki rekordowemu wyst?powi przeciwko Washington University w dniu 18 wrze?nia – dziewi?? po?owów na 318 jardów i pi?? przyziemie?, przy czym te dwie ostatnie liczby ?ami? znaki szkolne i konferencyjne. McKee, który pobi? równie? rekordy Wittenberga w karierze zdobywaj?c stocznie i przy?o?enia w sezonie 2010, poprowadzi? NCAC na stoczniach uniwersalnych i zdoby? punkty.

Kattoua zaj?? pi?te miejsce w dru?ynie z 52 rozwi?zaniami, w tym 8,5 do przegranych i 5,5 worków w 2010 roku. Zmusi? tak?e fumble i odzyska? fumble w sezonie 2010. Po dokonaniu 49 star?, w tym siedmiu przegranych, w 2009 r. Kattoua otrzyma? tytu? pierwszego zespo?u All-NCAC i drugiego zespo?u all-region.

Nowa strategia

Tygrysy posz?y 6-0 w NCAC, aby wygra? najlepszy w lidze 10 tytu? od 22 lat jako cz?onek, a 10-0 w sezonie zasadniczym, 19 niepokonanym sezonie regularnym w historii programu. Ca?kowity tytu? doprowadzi? Tygrysy do ich 14. turnieju NCAA Division III od jego powstania w 1973 roku, gdzie ponie?li strat? 37–14 w drodze do Ohio Pó?nocnego w pierwszej rundzie.